რადიოსიხშირეთა დიაპაზონი | Cyber Community | Hi-Tech World - CYBSECGROUP
Welcome to the CYBSECGROUP Forum
You have the opportunity to get acquainted with interesting projects in an interesting environment
Registration

Pwn3Xpert

4L3PEX
Pwn3r
Alien 👽
Jun 9, 2018
12
13
#1
9000,-დან 14000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), ISM გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

9000,-დან 14000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), ISM გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

14000,-დან 19950,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

14000,-დან 19950,-მდე
საზღვაო სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

19950,-დან 20050,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (20კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

20050,-დან 70000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

20050,-დან 70000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

70000,-დან 72000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

72000,-დან 84000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

72000,-დან 84000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

72000,-დან 84000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

84000,-დან 86000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

86000,-დან 90000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

86000,-დან 90000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

86000,-დან 90000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

90000,-დან 110000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

90000,-დან 110000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

110000,-დან 112000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

110000,-დან 112000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

110000,-დან 112000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

112000,-დან 115000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

115000,-დან 117600,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

115000,-დან 117600,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

115000,-დან 117600,-მდე
საზღვაო სიხშირე
ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

117600,-დან 126000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

117600,-დან 126000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

117600,-დან 126000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

126000,-დან 129000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

129000,-დან 130000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

129000,-დან 130000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

129000,-დან 130000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

130000,-დან 148500,-მდე
საზღვაო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), სამოყვარულო გამოყენებები (135.7-137.8 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

130000,-დან 148500,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), სამოყვარულო გამოყენებები (135.7-137.8 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

130000,-დან 148500,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), სამოყვარულო გამოყენებები (135.7-137.8 კჰც), ინდუქციური SRD (9-148.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები

148500,-დან 255000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

255000,-დან 283500,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო რადიო შუქურები, მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

255000,-დან 283500,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო რადიო შუქურები, მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც)

283500,-დან 315000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო რადიო შუქურები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

283500,-დან 315000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო რადიო შუქურები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (9-315 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

315000,-დან 325000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო რადიო შუქურები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

315000,-დან 325000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო რადიო შუქურები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

325000,-დან 405000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

405000,-დან 415000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო რადიო შუქურები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

415000,-დან 435000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

415000,-დან 435000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

435000,-დან 495000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
ზვავში მოყოლილი მსხვერპლის მოძებნა (456.9-457.1 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

435000,-დან 495000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
ზვავში მოყოლილი მსხვერპლის მოძებნა (456.9-457.1 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

435000,-დან 495000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
ზვავში მოყოლილი მსხვერპლის მოძებნა (456.9-457.1 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

495000,-დან 505000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო GMDSS, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

505000,-დან 526500,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო გამოყენებები, Navtex-ის გადაცემა საერთაშორისო (518 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

505000,-დან 526500,-მდე
საზღვაო სიხშირე
სააერნაოსნო რადიო შუქურები, საზღვაო გამოყენებები, Navtex-ის გადაცემა საერთაშორისო (518 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

526500,-დან 1606500,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1606500,-დან 1625000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1606500,-დან 1625000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1606500,-დან 1625000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1606500,-დან 1625000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1625000,-დან 1635000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1635000,-დან 1800000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1635000,-დან 1800000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1635000,-დან 1800000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1800000,-დან 1810000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1810000,-დან 1850000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1850000,-დან 2000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1850000,-დან 2000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

1850000,-დან 2000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2000000,-დან 2025000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2000000,-დან 2025000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2025000,-დან 2045000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2025000,-დან 2045000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2045000,-დან 2160000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2045000,-დან 2160000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2045000,-დან 2160000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2160000,-დან 2170000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2170000,-დან 2173500,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2173500,-დან 2190500,-მდე
მობილური სიხშირე
DSC უბედური შემთხვევა და გამოძახება (2187.5 კჰც), საზღვაო GMDSS (2182 კჰც), ტელექს ტრაფიკი უბედური შემთხვევის დროს (2174.5 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2190500,-დან 2194000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2194000,-დან 2300000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2194000,-დან 2300000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2300000,-დან 2498000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2300000,-დან 2498000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2498000,-დან 2501000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (2500კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2501000,-დან 2502000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი , კოსმოსის კვლელვა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2501000,-დან 2502000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი , კოსმოსის კვლელვა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2502000,-დან 2625000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2502000,-დან 2625000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2625000,-დან 2650000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2625000,-დან 2650000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2650000,-დან 2850000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, საზღვაო გამოყენებები (2670 კჰც და 2700 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2650000,-დან 2850000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები, საზღვაო გამოყენებები (2670 კჰც და 2700 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2850000,-დან 3025000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

2850000,-დან 3025000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3025000,-დან 3155000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3155000,-დან 3200000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

3155000,-დან 3200000,-მდე
მობილური სიხშირე
ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

3200000,-დან 3230000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

3200000,-დან 3230000,-მდე
მობილური სიხშირე
ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

3230000,-დან 3400000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

3230000,-დან 3400000,-მდე
მობილური სიხშირე
ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), საზღვაო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

3400000,-დან 3500000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3500000,-დან 3800000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, საზღვაო გამოყენებები (3690 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3500000,-დან 3800000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, საზღვაო გამოყენებები (3690 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3500000,-დან 3800000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, საზღვაო გამოყენებები (3690 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3800000,-დან 3900000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3800000,-დან 3900000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3800000,-დან 3900000,-მდე
მობილური სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3900000,-დან 3950000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3950000,-დან 4000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

3950000,-დან 4000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
მაუწყებლობა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4000000,-დან 4063000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4000000,-დან 4063000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4063000,-დან 4438000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
DSC გამოძახება (4208 კჰც, 4208.5 კჰც, 4209 კჰც, 4219.5 კჰც, 4220 კჰც), DSC ტრაფიკი (4207.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია (4210 კჰც), მატეოროლოგიური და სანავიგაციო გაფრთხილებები (4209.5 კჰც), სატელეფონო ტრაფიკი (4125 კჰც), ტელექს ტრაფიკი (4177.5 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4438000,-დან 4650000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4438000,-დან 4650000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4438000,-დან 4650000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4650000,-დან 4700000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4700000,-დან 4750000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4750000,-დან 4850000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4750000,-დან 4850000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4750000,-დან 4850000,-მდე
მობილური სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4850000,-დან 4995000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4850000,-დან 4995000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

4995000,-დან 5003000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (5000კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5003000,-დან 5005000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი , კოსმოსის კვლელვა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5003000,-დან 5005000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი , კოსმოსის კვლელვა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5005000,-დან 5060000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5060000,-დან 5250000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5060000,-დან 5250000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5060000,-დან 5250000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5250000,-დან 5450000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5250000,-დან 5450000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5250000,-დან 5450000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5450000,-დან 5480000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5450000,-დან 5480000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5450000,-დან 5480000,-მდე
მობილური სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5480000,-დან 5680000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5680000,-დან 5730000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5730000,-დან 5900000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5730000,-დან 5900000,-მდე
მობილური სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5900000,-დან 5950000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

5950000,-დან 6200000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

6200000,-დან 6525000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
DSC გამოძახება (6312.5 კჰც, 36313 კჰც, 6313.5 კჰც, 6331 კჰც, 6331.5 კჰც), DSC ტრაფიკი (6312 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია (6314კჰც), სატელეფონო ტრაფიკი (6215 კჰც), ტელექს ტრაფიკი (6268 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

6525000,-დან 6685000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

6685000,-დან 6765000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

6765000,-დან 7000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), ISM გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

6765000,-დან 7000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), ISM გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

7000000,-დან 7100000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები , სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

7000000,-დან 7100000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები , სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

7100000,-დან 7200000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

7200000,-დან 7300000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

7300000,-დან 7400000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

7400000,-დან 7450000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

7450000,-დან 8100000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (7400-8800 კჰც და 148.5-30 მჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება

7450000,-დან 8100000,-მდე
მობილური სიხშირე
ინდუქციური SRD (7400-8800 კჰც და 148.5-30 მჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება

8100000,-დან 8195000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (7400-8800 კჰც და 148.5-30 მჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება

8100000,-დან 8195000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
ინდუქციური SRD (7400-8800 კჰც და 148.5-30 მჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება

8195000,-დან 8815000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
DSC გამოძახება (8415 კჰც, 8415.5 კჰც, 8416 კჰც, 8436.5 კჰც, 8437 კჰც, 8437.5 კჰც), DSC ტრაფიკი (8364 კჰც და 8414.5 კჰც), ინდუქციური SRD (7400-8800 კჰც და 148.5-30 მჰც), საზღვაო გამოყენებები, საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია (8416.5 კჰც), სატელეფონო ტრაფიკი (8291 კჰც), ტელექს ტრაფიკი (8376.5 კჰც)

8815000,-დან 8965000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (7400-8800 კჰც და 148.5-30 მჰც)

8965000,-დან 9040000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

9040000,-დან 9400000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

9040000,-დან 9400000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

9400000,-დან 9500000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

9500000,-დან 9900000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

9900000,-დან 9995000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

9995000,-დან 10003000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (10000კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

10003000,-დან 10005000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი , კოსმოსის კვლელვა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

10003000,-დან 10005000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი , კოსმოსის კვლელვა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

10005000,-დან 10100000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

10100000,-დან 10150000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

10100000,-დან 10150000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

10150000,-დან 11175000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (10200-11000 კჰც და 148.5-30 მჰც)

10150000,-დან 11175000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (10200-11000 კჰც და 148.5-30 მჰც)

11175000,-დან 11275000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

11275000,-დან 11400000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

11400000,-დან 11600000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

11600000,-დან 11650000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

11650000,-დან 12050000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

12050000,-დან 12100000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

12100000,-დან 12230000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

12230000,-დან 13200000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
DSC გამოძახება (12577.5 კჰც, 12578 კჰც, 12578.5 კჰც, 12657 კჰც, 12657.5 კჰც და 12658 კჰც), DSC ტრაფიკი (12577 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია (12579 კჰც), სატელეფონო ტრაფიკი (12290 კჰც), ტელექს ტრაფიკი (12520 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

13200000,-დან 13260000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

13260000,-დან 13360000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

13360000,-დან 13410000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

13360000,-დან 13410000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

13410000,-დან 13570000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ინდუქციური SRD (13553-13567 კჰც და 148.5-30 მჰც), ISM გამოყენებები (13553-13567 კჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (13553-13567კჰც)

13410000,-დან 13570000,-მდე
მობილური სიხშირე
ინდუქციური SRD (13553-13567 კჰც და 148.5-30 მჰც), ISM გამოყენებები (13553-13567 კჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (13553-13567კჰც)

13410000,-დან 13570000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
ინდუქციური SRD (13553-13567 კჰც და 148.5-30 მჰც), ISM გამოყენებები (13553-13567 კჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (13553-13567კჰც)

13570000,-დან 13600000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

13600000,-დან 13800000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

13800000,-დან 13870000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

13870000,-დან 14000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

13870000,-დან 14000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

14000000,-დან 14250000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

14000000,-დან 14250000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

14250000,-დან 14350000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

14350000,-დან 14990000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

14350000,-დან 14990000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

14990000,-დან 15005000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (15000კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

15005000,-დან 15010000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი , ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), კოსმოსის კვლელვა

15005000,-დან 15010000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი , ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც), კოსმოსის კვლელვა

15010000,-დან 15100000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

15100000,-დან 15600000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

15600000,-დან 15800000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

15800000,-დან 16360000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

15800000,-დან 16360000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

16360000,-დან 17410000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
DSC გამოძახება (16805 კჰც, 16805.5 კჰც, 16806 კჰც, 16903 კჰც, 16903.5 კჰც და 16904 კჰც), DSC ტრაფიკი (16804.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია (16806.5 კჰც), სატელეფონო ტრაფიკი (16420 კჰც), ტელექს ტრაფიკი (16695 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

17410000,-დან 17480000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

17480000,-დან 17550000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

17550000,-დან 17900000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

17900000,-დან 17970000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

17970000,-დან 18030000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

18030000,-დან 18052000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

18052000,-დან 18068000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

18052000,-დან 18068000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

18068000,-დან 18168000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

18068000,-დან 18168000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

18168000,-დან 18780000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

18168000,-დან 18780000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

18780000,-დან 18900000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

18900000,-დან 19020000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

19020000,-დან 19680000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

19680000,-დან 19800000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
DSC გამოძახება (19703.5 კჰც, 19704 კჰც, 19704.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია (19680.5 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

19800000,-დან 19990000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

19990000,-დან 19995000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
ძებნისა და გადარჩენის გამოყენებები (19993 კჰც +/- 3 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

19990000,-დან 19995000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ძებნისა და გადარჩენის გამოყენებები (19993 კჰც +/- 3 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

19995000,-დან 20010000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (20000კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

20010000,-დან 21000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

20010000,-დან 21000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

21000000,-დან 21450000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

21000000,-დან 21450000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

21450000,-დან 21850000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

21850000,-დან 21870000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

21870000,-დან 21924000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

21924000,-დან 22000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

22000000,-დან 22855000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
DSC გამოძახება (22374.5 კჰც, 22375 კნც, 22444 კჰც, 22444.5 კჰც და 22445 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია (22376 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

22855000,-დან 23000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

23000000,-დან 23200000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

23000000,-დან 23200000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

23200000,-დან 23350000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

23200000,-დან 23350000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

23350000,-დან 24000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, საზღვაო გამოყენებები (23860 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

23350000,-დან 24000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, საზღვაო გამოყენებები (23860 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

24000000,-დან 24890000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

24000000,-დან 24890000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

24000000,-დან 24890000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

24890000,-დან 24990000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

24890000,-დან 24990000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

24990000,-დან 25005000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი (25000კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

25005000,-დან 25010000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი, კოსმოსის კვლელვა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

25005000,-დან 25010000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი, კოსმოსის კვლელვა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

25010000,-დან 25070000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

25010000,-დან 25070000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

25070000,-დან 25210000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
DSC გამოძახება (25208.5 კჰც, 25209 კჰც, 25209.5 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

25210000,-დან 25550000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

25210000,-დან 25550000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

25550000,-დან 25670000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომია

25670000,-დან 26100000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

26100000,-დან 26175000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
DSC გამოძახება (26121 კნც, 26121.5 კჰც და 26122 კჰც), საზღვაო გამოყენებები, საზღვაო უსაფრთხოების ინფორმაცია (26100.5 კჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

26175000,-დან 27500000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
CB (26.960-27.410 მჰც), ინდუქციური გამოყენებები (26.957-27.283 მჰც), ISM გამოყენებები (26.957-27.283 მჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მოდელების მართვა (26.990-27 მჰც, 27.040-27.050 მჰც, 27.090-27.100 მჰც, 27.140-27.150 მჰც და 27.190-27.200 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (27.957-27.283 მჰც), სარკინიგზო გამოყენებები (27.095 მჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

26175000,-დან 27500000,-მდე
მობილური სიხშირე
CB (26.960-27.410 მჰც), ინდუქციური გამოყენებები (26.957-27.283 მჰც), ISM გამოყენებები (26.957-27.283 მჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მოდელების მართვა (26.990-27 მჰც, 27.040-27.050 მჰც, 27.090-27.100 მჰც, 27.140-27.150 მჰც და 27.190-27.200 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (27.957-27.283 მჰც), სარკინიგზო გამოყენებები (27.095 მჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

26175000,-დან 27500000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
CB (26.960-27.410 მჰც), ინდუქციური გამოყენებები (26.957-27.283 მჰც), ISM გამოყენებები (26.957-27.283 მჰც), სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მოდელების მართვა (26.990-27 მჰც, 27.040-27.050 მჰც, 27.090-27.100 მჰც, 27.140-27.150 მჰც და 27.190-27.200 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (27.957-27.283 მჰც), სარკინიგზო გამოყენებები (27.095 მჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

27500000,-დან 28000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

27500000,-დან 28000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

27500000,-დან 28000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

28000000,-დან 29700000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

28000000,-დან 29700000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

29700000,-დან 30005000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო მიკროფონები და ALD, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (30.0-37.5 მჰც), ინდუქციური SRD (148.5-30 მჰც)

30005000,-დან 30010000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო მიკროფონები და ALD, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (30.0-37.5 მჰც)

30010000,-დან 37500000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება (30.3-30.5 მჰც და 32.15-32.45 მჰც), მოდულების მართვა, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები (30.0-37.5 მჰც)

37500000,-დან 38250000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო ასტრონომია, რადიო მიკროფონები და ALD

37500000,-დან 38250000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო ასტრონომია, რადიო მიკროფონები და ALD

38250000,-დან 39986000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

38250000,-დან 39986000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

39986000,-დან 40020000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

39986000,-დან 40020000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

40020000,-დან 40660000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

40660000,-დან 40700000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ISM გამოყენებები, მოდელების მართვა, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, რადიო მიკროფონები და ALD

40700000,-დან 40980000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

40980000,-დან 40015000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

40980000,-დან 40015000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

41015000,-დან 44000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

41015000,-დან 44000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD

44000000,-დან 46400000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

46400000,-დან 47000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, რადიო მიკროფონები და ALD, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

47000000,-დან 48000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

48000000,-დან 48500000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

48500000,-დან 50000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

50000000,-დან 51000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

50000000,-დან 51000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

51000000,-დან 52000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

51000000,-დან 52000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

52000000,-დან 54000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

52000000,-დან 54000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

54000000,-დან 61000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

61000000,-დან 68000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (46-68 მჰც)

68000000,-დან 70450000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

68000000,-დან 70450000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

70450000,-დან 74800000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR, რადიო ასტრონომია

70450000,-დან 74800000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR, რადიო ასტრონომია

70450000,-დან 74800000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR, რადიო ასტრონომია

74800000,-დან 75200000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
ILS

74800000,-დან 75200000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
ILS

75200000,-დან 77700000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR

77700000,-დან 77800000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR

77800000,-დან 84600000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR

84600000,-დან 85000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR

85000000,-დან 87500000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR

87500000,-დან 100000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
FM რადიომაუწყებლობა

100000000,-დან 108000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
FM რადიომაუწყებლობა

108000000,-დან 117975000,-მდე
მობილური სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ILS, VOR

108000000,-დან 117975000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ILS, VOR

108000000,-დან 117975000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, ILS, VOR

117975000,-დან 121450000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა

117975000,-დან 121450000,-მდე
მობილური სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა

121450000,-დან 121550000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
EPIRB

121550000,-დან 136000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა

136000000,-დან 137000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა

137000000,-დან 137025000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მობილური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137000000,-დან 137025000,-მდე
მობილური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მობილური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137000000,-დან 137025000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მობილური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137000000,-დან 137025000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მობილური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137025000,-დან 137175000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137025000,-დან 137175000,-მდე
მობილური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137025000,-დან 137175000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137025000,-დან 137175000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137175000,-დან 137825000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137175000,-დან 137825000,-მდე
მობილური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137175000,-დან 137825000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137175000,-დან 137825000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137825000,-დან 138000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137825000,-დან 138000000,-მდე
მობილური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137825000,-დან 138000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

137825000,-დან 138000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, მობილური გამოყენებები

138000000,-დან 143600000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
ჰაერში მუშაობის მართვა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (138.2-138.45 მჰც)

138000000,-დან 143600000,-მდე
მობილური სიხშირე
ჰაერში მუშაობის მართვა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (138.2-138.45 მჰც)

138000000,-დან 143600000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ჰაერში მუშაობის მართვა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (138.2-138.45 მჰც)

143600000,-დან 143650000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
ჰაერში მუშაობის მართვა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები

143600000,-დან 143650000,-მდე
მობილური სიხშირე
ჰაერში მუშაობის მართვა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები

143600000,-დან 143650000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ჰაერში მუშაობის მართვა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები

143650000,-დან 144000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
ჰაერში მუშაობის მართვა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები

143650000,-დან 144000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ჰაერში მუშაობის მართვა, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები

144000000,-დან 146000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები

144000000,-დან 146000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები

146000000,-დან 146800000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

146800000,-დან 148000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

148000000,-დან 148400000,-მდე
მობილური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, PMR/PAMR

148000000,-დან 148400000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, PMR/PAMR

148400000,-დან 149900000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, PMR/PAMR

148400000,-დან 149900000,-მდე
მობილური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, PMR/PAMR

149900000,-დან 150050000,-მდე
მობილური სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, PMR/PAMR

149900000,-დან 150050000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, PMR/PAMR

150050000,-დან 151400000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
PMR/PAMR, რადიო ასტრონომია

150050000,-დან 151400000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR, რადიო ასტრონომია

151400000,-დან 153000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR, რადიო ასტრონომია

151400000,-დან 153000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
PMR/PAMR, რადიო ასტრონომია

153000000,-დან 154000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

154000000,-დან 156487000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

156487000,-დან 156512000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

156512000,-დან 156537000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
ციფრული არჩევითი გამოძახება უბედური შემთხვევისას და უსაფრთხოებისათვის (156.525 მჰც)

156537000,-დან 156562000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები

156537000,-დან 156562000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები

156562000,-დან 156762500,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

156762500,-დან 156787000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები

156787000,-დან 156812000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები

156812000,-დან 156837000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები

156837000,-დან 161937000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო მობილური გამოყენებები, PMR/PAMR

161937000,-დან 161962000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

161937000,-დან 161962000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
PMR/PAMR

161937000,-დან 161962000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
PMR/PAMR

161962000,-დან 161987000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

161962000,-დან 161987000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

161987000,-დან 162012000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

161987000,-დან 162012000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

161987000,-დან 162012000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

162012000,-დან 162037000,-მდე
მობილური სიხშირე
საზღვაო გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

162037000,-დან 165225000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

165225000,-დან 169400000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

169400000,-დან 169825000,-მდე
მობილური სიხშირე
ALD (169.4-169.475 მჰც და 169.4875-169.5875 მჰც), გამზომი მოწყობილობები (169.4-169.475 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები , PMR/PAMR

169825000,-დან 174000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

174000000,-დან 216000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა (174-230 მჰც), რადიო მიკროფონები და ALD

174000000,-დან 216000000,-მდე
მობილური სიხშირე
მაუწყებლობა (174-230 მჰც), რადიო მიკროფონები და ALD

216000000,-დან 223000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა (174-230 მჰც), რადიო მიკროფონები და ALD

216000000,-დან 223000000,-მდე
მობილური სიხშირე
მაუწყებლობა (174-230 მჰც), რადიო მიკროფონები და ALD

223000000,-დან 225000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა (174-230 მჰც)

225000000,-დან 230000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა (174-230 მჰც)

225000000,-დან 230000000,-მდე
მობილური სიხშირე
მაუწყებლობა (174-230 მჰც)

230000000,-დან 235000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, T-DAB, ფიქსირებული ხაზები

235000000,-დან 240000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, T-DAB, ფიქსირებული ხაზები

240000000,-დან 242950000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

242950000,-დან 243050000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
EPIRB, ფიქსირებული ხაზები

243050000,-დან 267000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

267000000,-დან 272000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

272000000,-დან 273000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

273000000,-დან 312000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

312000000,-დან 315000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

315000000,-დან 322000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

322000000,-დან 328600000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

322000000,-დან 328600000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

328600000,-დან 335400000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
ILS

335400000,-დან 380000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

380000000,-დან 385000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PPDR, ფიქსირებული ხაზები

385000000,-დან 387000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR, ფიქსირებული ხაზები

387000000,-დან 390000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR, ფიქსირებული ხაზები

390000000,-დან 395000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PPDR

395000000,-დან 399900000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, PMR/PAMR

399900000,-დან 400050000,-მდე
მობილური სიხშირე
PPDR

399900000,-დან 400050000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
PPDR

400050000,-დან 400150000,-მდე
სიხშირის სტანდარტი სიხშირე
PPDR

400150000,-დან 401000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
PPDR, დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები

400150000,-დან 401000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
PPDR, დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები

400150000,-დან 401000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PPDR, დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები

400150000,-დან 401000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
PPDR, დედამიწის მიმართ დაბალი ორბიტის თანამგზავრები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები

401000000,-დან 402000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები

401000000,-დან 402000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები

401000000,-დან 402000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, აქტიური სამედიცინო იმპლანტები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები

402000000,-დან 403000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები, მონაცემების შემგროვებელი მეტეოროლოგიური თანამგზავრები

402000000,-დან 403000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები, მონაცემების შემგროვებელი მეტეოროლოგიური თანამგზავრები

402000000,-დან 403000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები, მონაცემების შემგროვებელი მეტეოროლოგიური თანამგზავრები

403000000,-დან 406000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
აქტიური სამედიცინო იმპლანტები, მეტეოროლოგიური რადიო ზონდები, რადიოკავშირის სისტემები

406000000,-დან 406100000,-მდე
მობილური სიხშირე
EPIRB

406000000,-დან 406100000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
EPIRB

406100000,-დან 410000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR, რადიო ასტრონომია

406100000,-დან 410000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
PMR/PAMR, რადიო ასტრონომია

410000000,-დან 420000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

420000000,-დან 430000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

420000000,-დან 430000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
PMR/PAMR

430000000,-დან 432000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები

430000000,-დან 432000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები

432000000,-დან 433050000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები

432000000,-დან 433050000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები

432000000,-დან 433050000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები

433050000,-დან 434790000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები

433050000,-დან 434790000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები

433050000,-დან 434790000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები

433050000,-დან 434790000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები

434790000,-დან 438000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

434790000,-დან 438000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

434790000,-დან 438000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

434790000,-დან 438000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოკავშირის სისტემები

438000000,-დან 440000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები

440000000,-დან 450000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR, PMR 446 (446.0-446.200 მჰც), ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები

440000000,-დან 450000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
PMR/PAMR, PMR 446 (446.0-446.200 მჰც), ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები

450000000,-დან 455000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR, სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (453-457.5 მჰც და 463-467.5 მჰც)#მაგთიკომი (453-455 მჰც)

455000000,-დან 456000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR, სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (453-457.5 მჰც და 463-467.5 მჰც)#მაგთიკომი (455-456 მჰც)

456000000,-დან 459000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR, სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (453-457.5 მჰც და 463-467.5 მჰც)#მაგთიკომი (456-457.5 მჰც)

459000000,-დან 460000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR

460000000,-დან 470000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMR/PAMR, სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (453-457.5 მჰც და 463-467.5 მჰც)#მაგთიკომი (463-467.5 მჰც)

470000000,-დან 694000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
რადიომიკროფონები და ALD, მაუწყებლობა (470-862 მჰც), PMSE გამოყენებები

694000000,-დან 790000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
რადიო მიკროფონები და ALD, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (694-790 მჰც), PMSE გამოყენებები, PPDR

694000000,-დან 790000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო მიკროფონები და ALD, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (694-790 მჰც), PMSE გამოყენებები, PPDR

790000000,-დან 862000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
რადიომიკროფონები და ALD (823-832 მჰც), ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (791.0-821.0 მჰც და 832.0-862.0 მჰც)), სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (827.955-831.645 მჰც და 872.955-876.645 მჰც)#მაგთიკომი (801-806 მჰც)(842-847 მჰც)#ვიონი საქართველო (806-816 მჰც)(847-857 მჰც)#სილქნეტი (827.955-831.645 მჰც)

790000000,-დან 862000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიომიკროფონები და ALD (823-832 მჰც), ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (791.0-821.0 მჰც და 832.0-862.0 მჰც)), სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (827.955-831.645 მჰც და 872.955-876.645 მჰც)#მაგთიკომი (801-806 მჰც)(842-847 მჰც)#ვიონი საქართველო (806-816 მჰც)(847-857 მჰც)#სილქნეტი (827.955-831.645 მჰც)

790000000,-დან 862000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიომიკროფონები და ALD (823-832 მჰც), ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (791.0-821.0 მჰც და 832.0-862.0 მჰც)), სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (827.955-831.645 მჰც და 872.955-876.645 მჰც)#მაგთიკომი (801-806 მჰც)(842-847 მჰც)#ვიონი საქართველო (806-816 მჰც)(847-857 მჰც)#სილქნეტი (827.955-831.645 მჰც)

862000000,-დან 890000000,-მდე
მობილური სიხშირე
არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (863.0-876.0 მჰც), რადიო მიკროფონები და ALD (863-865 მჰც), ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც და 925.0-960.0 მჰც), სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (827.955-831.645 მჰც და 872.955-876.645 მჰც), GSM, GSM-R (876-880 მჰც და 921-925 მჰც)#ვიონი საქართველო (884.5-889.99 მჰც)#სილქნეტი (872.955-876.645 მჰც)

890000000,-დან 942000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915 მჰც და 925.0-960.0 მჰც), GSM, GSM-R (876-880 მჰც და 921-925 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (915-921 მჰც)#ჯეოსელი (890-901.8 მჰც)(935-942 მჰც)#მაგთიკომი (901.8-915 მჰც)#ვიონი საქართველო (929.5-934.99 მჰც)

890000000,-დან 942000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915 მჰც და 925.0-960.0 მჰც), GSM, GSM-R (876-880 მჰც და 921-925 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (915-921 მჰც)#ჯეოსელი (890-901.8 მჰც)(935-942 მჰც)#მაგთიკომი (901.8-915 მჰც)#ვიონი საქართველო (929.5-934.99 მჰც)

942000000,-დან 960000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (880.0-915.0 მჰც და 925.0-960.0 მჰც), GSM#ჯეოსელი (942-946.8 მჰც)#მაგთიკომი (946.8-960 მჰც)

960000000,-დან 1164000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სანავიგაციო სისტემები, SSR, ფიქსირებული ხაზები (991.0-1019.0 მჰც და 1031.0-1070.0 მჰც)

960000000,-დან 1164000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სანავიგაციო სისტემები, SSR, ფიქსირებული ხაზები (991.0-1019.0 მჰც და 1031.0-1070.0 მჰც)

1164000000,-დან 1215000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, GLONASS

1164000000,-დან 1215000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, GLONASS

1164000000,-დან 1215000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, GLONASS

1215000000,-დან 1240000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, GPS (1251.6-1239.6 მჰც)

1215000000,-დან 1240000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, GPS (1251.6-1239.6 მჰც)

1215000000,-დან 1240000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, GPS (1251.6-1239.6 მჰც)

1215000000,-დან 1240000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, GPS (1251.6-1239.6 მჰც)

1215000000,-დან 1240000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, GPS (1251.6-1239.6 მჰც)

1240000000,-დან 1260000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები

1240000000,-დან 1260000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები

1240000000,-დან 1260000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები

1240000000,-დან 1260000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები

1240000000,-დან 1260000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, აქტიური სენსორები, თანამგზავრული სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, GLONASS, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები

1260000000,-დან 1270000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, რადიოსალოკაციო სისტემები

1260000000,-დან 1270000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, რადიოსალოკაციო სისტემები

1260000000,-დან 1270000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, რადიოსალოკაციო სისტემები

1260000000,-დან 1270000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, რადიოსალოკაციო სისტემები

1260000000,-დან 1270000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, რადიოსალოკაციო სისტემები

1260000000,-დან 1270000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, რადიოსალოკაციო სისტემები

1270000000,-დან 1300000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (1270-1295 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

1270000000,-დან 1300000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (1270-1295 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

1270000000,-დან 1300000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (1270-1295 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

1270000000,-დან 1300000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (1270-1295 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

1270000000,-დან 1300000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (1270-1295 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

1270000000,-დან 1300000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, რადიოსანავიგაციო სისტემები, აქტიური სენსორები, ქარის პროფილის განსაზღვრელი რადარები (1270-1295 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

1300000000,-დან 1350000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიო ასტრონომია, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1300000000,-დან 1350000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიო ასტრონომია, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1300000000,-დან 1350000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიო ასტრონომია, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1300000000,-დან 1350000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიო ასტრონომია, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1350000000,-დან 1400000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1350000000,-დან 1400000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1350000000,-დან 1400000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1400000000,-დან 1427000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული), რადიო ასტრონომია

1400000000,-დან 1427000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული), რადიო ასტრონომია

1400000000,-დან 1427000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული), რადიო ასტრონომია

1427000000,-დან 1429000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1427000000,-დან 1429000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1427000000,-დან 1429000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1429000000,-დან 1452000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1429000000,-დან 1452000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1429000000,-დან 1452000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1452000000,-დან 1492000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები , T-DAB (1452-1479.5 მჰც)

1452000000,-დან 1492000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები , T-DAB (1452-1479.5 მჰც)

1452000000,-დან 1492000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები , T-DAB (1452-1479.5 მჰც)

1492000000,-დან 1518000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1492000000,-დან 1518000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დაბალი გამტარებიანობის ფიქსირებული ხაზები

1518000000,-დან 1525000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1518000000,-დან 1525000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1518000000,-დან 1525000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1525000000,-დან 1530000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1525000000,-დან 1530000000,-მდე
მობილური სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1525000000,-დან 1530000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1525000000,-დან 1530000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1530000000,-დან 1533000000,-მდე
მობილური სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1530000000,-დან 1533000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1530000000,-დან 1533000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1530000000,-დან 1533000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1530000000,-დან 1533000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1533000000,-დან 1535000000,-მდე
მობილური სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1533000000,-დან 1535000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1533000000,-დან 1535000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1533000000,-დან 1535000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1533000000,-დან 1535000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1535000000,-დან 1559000000,-მდე
მობილური სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1535000000,-დან 1559000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1559000000,-დან 1610000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, გალილეო, GLONASS, GPS (1563.42-1587.42 მჰც)

1559000000,-დან 1610000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, გალილეო, GLONASS, GPS (1563.42-1587.42 მჰც)

1559000000,-დან 1610000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, გალილეო, GLONASS, GPS (1563.42-1587.42 მჰც)

1610000000,-დან 1610600000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, GLONASS

1610000000,-დან 1610600000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, GLONASS

1610000000,-დან 1610600000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, GLONASS

1610000000,-დან 1610600000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, GLONASS

1610600000,-დან 1613800000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, რადიო ასტრონომა, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1610600000,-დან 1613800000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, რადიო ასტრონომა, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1610600000,-დან 1613800000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, რადიო ასტრონომა, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1610600000,-დან 1613800000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, რადიო ასტრონომა, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1610600000,-დან 1613800000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, რადიო ასტრონომა, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1613800000,-დან 1626500000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1613800000,-დან 1626500000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1613800000,-დან 1626500000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1613800000,-დან 1626500000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1626500000,-დან 1660000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1626500000,-დან 1660000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1660000000,-დან 1660500000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომია

1660000000,-დან 1660500000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომია

1660000000,-დან 1660500000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომია

1660500000,-დან 1668000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1660500000,-დან 1668000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1660500000,-დან 1668000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1660500000,-დან 1668000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668000000,-დან 1668400000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668000000,-დან 1668400000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668000000,-დან 1668400000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668000000,-დან 1668400000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668000000,-დან 1668400000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668000000,-დან 1668400000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668400000,-დან 1670000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668400000,-დან 1670000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668400000,-დან 1670000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668400000,-დან 1670000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1668400000,-დან 1670000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, რადიო ასტრონომია, ფიქსირებული ხაზები

1670000000,-დან 1675000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1670000000,-დან 1675000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1670000000,-დან 1675000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1670000000,-დან 1675000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური თანამგზავრები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1675000000,-დან 1690000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1675000000,-დან 1690000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1675000000,-დან 1690000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1675000000,-დან 1690000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1690000000,-დან 1700000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1690000000,-დან 1700000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1690000000,-დან 1700000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1690000000,-დან 1700000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1700000000,-დან 1710000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1700000000,-დან 1710000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1700000000,-დან 1710000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1700000000,-დან 1710000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მეტეოროლოგიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

1710000000,-დან 1785000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1710-1785 მჰც და 1805-1880 მჰც), MCA, GSM#ჯეოსელი (1710-1725 მჰც)(1725.1-1740 მჰც)#მაგთიკომი (1740.1-1770 მჰც)#ვიონი საქართველო (1775-1785 მჰც)

1710000000,-დან 1785000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1710-1785 მჰც და 1805-1880 მჰც), MCA, GSM#ჯეოსელი (1710-1725 მჰც)(1725.1-1740 მჰც)#მაგთიკომი (1740.1-1770 მჰც)#ვიონი საქართველო (1775-1785 მჰც)

1785000000,-დან 1800000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები

1785000000,-დან 1800000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები

1800000000,-დან 1805000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები

1800000000,-დან 1805000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები

1805000000,-დან 1880000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1710-1785 მჰც და 1805-1880 მჰც), MCA, GSM, MCV#ჯეოსელი (1805-1820 მჰც)(1820.1-1835 მჰც)#მაგთიკომი (1835.1-1865 მჰც)#ვიონი საქართველო (1870-1880 მჰც)

1805000000,-დან 1880000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1710-1785 მჰც და 1805-1880 მჰც), MCA, GSM, MCV#ჯეოსელი (1805-1820 მჰც)(1820.1-1835 მჰც)#მაგთიკომი (1835.1-1865 მჰც)#ვიონი საქართველო (1870-1880 მჰც)

1880000000,-დან 1885000000,-მდე
მობილური სიხშირე
უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT)

1880000000,-დან 1885000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT)

1885000000,-დან 1900000000,-მდე
მობილური სიხშირე
უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT) , სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 და 1974.375-1979.375 მჰც)

1885000000,-დან 1900000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
უმავთულო ციფრული გაუმჯობესებული სატელეკომუნიკაციო სისტემა (DECT) , სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 და 1974.375-1979.375 მჰც)

1900000000,-დან 1930000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც), MCA (1920-1980 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)#ვიონი საქართველო (1925-1930 მჰც)

1900000000,-დან 1930000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც), MCA (1920-1980 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)#ვიონი საქართველო (1925-1930 მჰც)

1930000000,-დან 1970000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც), MCA (1920-1980 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)#მაგთიკომი (1935-1950 მჰც)#ჯეოსელი (1950-1965 მჰც)

1930000000,-დან 1970000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც), MCA (1920-1980 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)#მაგთიკომი (1935-1950 მჰც)#ჯეოსელი (1950-1965 მჰც)

1970000000,-დან 1980000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც), სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 და 1975.375-1979.375 მჰც), MCA (1920-1980 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)

1970000000,-დან 1980000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც), სისტემა კოდური დაყოფით და მრავალჯერადი დაშვებით (1894.375-1899.375 და 1975.375-1979.375 მჰც), MCA (1920-1980 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)

1980000000,-დან 2010000000,-მდე
მობილური სიხშირე
მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1980000000,-დან 2010000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

1980000000,-დან 2010000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
მობილური თანამგზავრული გამოყენებები

2010000000,-დან 2025000000,-მდე
მობილური სიხშირე
UMTS/IMT-2000, PMSE გამოყენებები

2010000000,-დან 2025000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
UMTS/IMT-2000, PMSE გამოყენებები

2025000000,-დან 2110000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

2025000000,-დან 2110000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

2025000000,-დან 2110000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

2025000000,-დან 2110000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

2110000000,-დან 2120000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 21170-2170 მჰც), MCA (2110-2170 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)#ვიონი საქართველო (2115-2120 მჰც)

2110000000,-დან 2120000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 21170-2170 მჰც), MCA (2110-2170 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)#ვიონი საქართველო (2115-2120 მჰც)

2110000000,-დან 2120000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 21170-2170 მჰც), MCA (2110-2170 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)#ვიონი საქართველო (2115-2120 მჰც)

2120000000,-დან 2170000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც), MCA (2110-2170 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)#მაგთიკომი (2125-2140 მჰც)#ჯეოსელი (2140-2155 მჰც)

2120000000,-დან 2170000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (1920-1980 მჰც და 2110-2170 მჰც), MCA (2110-2170 მჰც), MCV (1920-1980 მჰც)#მაგთიკომი (2125-2140 მჰც)#ჯეოსელი (2140-2155 მჰც)

2170000000,-დან 2200000000,-მდე
მობილური სიხშირე
მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი

2170000000,-დან 2200000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი

2170000000,-დან 2200000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, IMT თანამგზავრული კომპონენტი

2200000000,-დან 2290000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)

2200000000,-დან 2290000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)

2200000000,-დან 2290000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)

2200000000,-დან 2290000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)

2290000000,-დან 2300000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
მობილური გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)

2290000000,-დან 2300000000,-მდე
მობილური სიხშირე
მობილური გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)

2290000000,-დან 2300000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
მობილური გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც)

2300000000,-დან 2400000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, მობილური გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც), PMSE გამოყენებები, MFCN (2300-2400 მჰც)

2300000000,-დან 2400000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, მობილური გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც), PMSE გამოყენებები, MFCN (2300-2400 მჰც)

2300000000,-დან 2400000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, მობილური გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც), PMSE გამოყენებები, MFCN (2300-2400 მჰც)

2300000000,-დან 2400000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, მობილური გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (2200-2400 მჰც), PMSE გამოყენებები, MFCN (2300-2400 მჰც)

2400000000,-დან 2450000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები (2446-2454 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (2400-2483.5 მჰც), ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის მოწყობილობები (2400-2483.5 მჰც)

2400000000,-დან 2450000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები (2446-2454 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (2400-2483.5 მჰც), ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის მოწყობილობები (2400-2483.5 მჰც)

2400000000,-დან 2450000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები (2446-2454 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (2400-2483.5 მჰც), ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის მოწყობილობები (2400-2483.5 მჰც)

2400000000,-დან 2450000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები (2446-2454 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (2400-2483.5 მჰც), ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის მოწყობილობები (2400-2483.5 მჰც)

2400000000,-დან 2450000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები (2446-2454 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (2400-2483.5 მჰც), ფართოზოლოვანი მონაცემთა გადაცემის მოწყობილობები (2400-2483.5 მჰც)

2450000000,-დან 2483500000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ISM გამოყენებები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები (2446-2454 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (2400-2483.5 მჰც), მონაცემთა ფართოზოლოვანი გადაცემის მოწყობილობები (2400-2483.5 მჰც)

2450000000,-დან 2483500000,-მდე
მობილური სიხშირე
ISM გამოყენებები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები (2446-2454 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (2400-2483.5 მჰც), მონაცემთა ფართოზოლოვანი გადაცემის მოწყობილობები (2400-2483.5 მჰც)

2483500000,-დან 2500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, ISM გამოყენებები, მობილური გამოყენებები, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

2483500000,-დან 2500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, ISM გამოყენებები, მობილური გამოყენებები, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

2483500000,-დან 2500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
IMT თანამგზავრული კომპონენტი, ISM გამოყენებები, მობილური გამოყენებები, მობილური თანამგზავრული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

2500000000,-დან 2520000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2500000000,-დან 2520000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2520000000,-დან 2655000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2520000000,-დან 2655000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2655000000,-დან 2670000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2655000000,-დან 2670000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2655000000,-დან 2670000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2655000000,-დან 2670000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2655000000,-დან 2670000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2670000000,-დან 2690000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2670000000,-დან 2690000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2670000000,-დან 2690000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (2500.0-2690.0 მჰც), წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც)

2690000000,-დან 2700000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც), პასიური სენსორები (თანამგზავრული)

2690000000,-დან 2700000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც), პასიური სენსორები (თანამგზავრული)

2690000000,-დან 2700000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (2500-2700 მჰც), პასიური სენსორები (თანამგზავრული)

2700000000,-დან 2900000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
მეტეოროლოგიური რადარები, სანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები

2700000000,-დან 2900000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
მეტეოროლოგიური რადარები, სანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები

2900000000,-დან 3100000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოსალოკაციო სისტემები

2900000000,-დან 3100000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოსალოკაციო სისტემები

3100000000,-დან 3300000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადარები და აქტიური სენსორები

3100000000,-დან 3300000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადარები და აქტიური სენსორები

3100000000,-დან 3300000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადარები და აქტიური სენსორები

3300000000,-დან 3400000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოსალოკაციო სისტემები

3400000000,-დან 3600000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (3400-3800 მჰც)

3400000000,-დან 3600000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (3400-3800 მჰც)

3400000000,-დან 3600000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (3400-3800 მჰც)

3400000000,-დან 3600000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (3400-3800 მჰც)

3400000000,-დან 3600000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (3400-3800 მჰც)

3600000000,-დან 3800000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (3400-3800 მჰც), ფიქსირებული ხაზები

3600000000,-დან 3800000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (3400-3800 მჰც), ფიქსირებული ხაზები

3600000000,-დან 3800000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემები (3400-3800 მჰც), ფიქსირებული ხაზები

3800000000,-დან 4200000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები

3800000000,-დან 4200000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები

3800000000,-დან 4200000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები

4200000000,-დან 4400000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ალტიმეტრები

4200000000,-დან 4400000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ალტიმეტრები

4200000000,-დან 4400000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ალტიმეტრები

4400000000,-დან 4500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური თანამგზავრები, ფიქსირებული ხაზები

4400000000,-დან 4500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური თანამგზავრები, ფიქსირებული ხაზები

4500000000,-დან 4800000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

4500000000,-დან 4800000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

4800000000,-დან 4990000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომია

4800000000,-დან 4990000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომია

4800000000,-დან 4990000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომია

4990000000,-დან 5000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომია

4990000000,-დან 5000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომია

4990000000,-დან 5000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მობილური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომია

5000000000,-დან 5010000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო სისტემები

5000000000,-დან 5010000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო სისტემები

5000000000,-დან 5010000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო სისტემები

5000000000,-დან 5010000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო სისტემები

5000000000,-დან 5010000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო სისტემები

5000000000,-დან 5010000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული რადიოსანავიგაციო სისტემები

5010000000,-დან 5030000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5010000000,-დან 5030000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5010000000,-დან 5030000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5010000000,-დან 5030000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5010000000,-დან 5030000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5010000000,-დან 5030000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომია, თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემები, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5030000000,-დან 5091000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
MLS, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5030000000,-დან 5091000000,-მდე
მობილური სიხშირე
MLS, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5030000000,-დან 5091000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
MLS, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5030000000,-დან 5091000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
MLS, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5091000000,-დან 5150000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5091000000,-დან 5150000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5091000000,-დან 5150000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5091000000,-დან 5150000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5091000000,-დან 5150000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სააერნაოსნო კავშირგაბმულობა, რადიო განსაზღვრის გამოყენებები

5150000000,-დან 5250000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სააერნაოსნო ტელემეტრია, ფიდერული ხაზები MSS-თვის, უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც)

5150000000,-დან 5250000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სააერნაოსნო ტელემეტრია, ფიდერული ხაზები MSS-თვის, უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც)

5150000000,-დან 5250000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სააერნაოსნო ტელემეტრია, ფიდერული ხაზები MSS-თვის, უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც)

5250000000,-დან 5255000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

5250000000,-დან 5255000000,-მდე
მობილური სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

5250000000,-დან 5255000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

5250000000,-დან 5255000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

5255000000,-დან 5350000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

5255000000,-დან 5350000000,-მდე
მობილური სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

5255000000,-დან 5350000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

5255000000,-დან 5350000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), რადიოსალოკაციო სისტემები

5350000000,-დან 5450000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5350000000,-დან 5450000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5350000000,-დან 5450000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5350000000,-დან 5450000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5350000000,-დან 5450000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5450000000,-დან 5460000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5450000000,-დან 5460000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5450000000,-დან 5460000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5450000000,-დან 5460000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5450000000,-დან 5460000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5460000000,-დან 5470000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5460000000,-დან 5470000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5460000000,-დან 5470000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5460000000,-დან 5470000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5470000000,-დან 5570000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ამინდის რადარები, ტაქტიკური რადარები

5470000000,-დან 5570000000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ამინდის რადარები, ტაქტიკური რადარები

5470000000,-დან 5570000000,-მდე
მობილური სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ამინდის რადარები, ტაქტიკური რადარები

5470000000,-დან 5570000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ამინდის რადარები, ტაქტიკური რადარები

5470000000,-დან 5570000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ამინდის რადარები, ტაქტიკური რადარები

5570000000,-დან 5650000000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5570000000,-დან 5650000000,-მდე
მობილური სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5570000000,-დან 5650000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები

5650000000,-დან 5725000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები, ფიქსირებული ხაზები

5650000000,-დან 5725000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები, ფიქსირებული ხაზები

5650000000,-დან 5725000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები, ფიქსირებული ხაზები

5650000000,-დან 5725000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), უსადენო დაშვების სისტემები, რომლებიც მოიცავენ ლოკალური არეალის რადიო ქსელებს (WAS/RLAN) (5150-5350 მჰც და 5470-5725 მჰც), აქტიური სენსორები, ტაქტიკური რადარები, ამინდის რადარები, ფიქსირებული ხაზები

5725000000,-დან 5830000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (5725-5875 მჰც), ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც), სატრანსპორტო და ტრაფიკის ტელემატიკის მოწყობილობები, ამინდის რადარები, ფიქსირებული ხაზები

5725000000,-დან 5830000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (5725-5875 მჰც), ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც), სატრანსპორტო და ტრაფიკის ტელემატიკის მოწყობილობები, ამინდის რადარები, ფიქსირებული ხაზები

5725000000,-დან 5830000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (5725-5875 მჰც), ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც), სატრანსპორტო და ტრაფიკის ტელემატიკის მოწყობილობები, ამინდის რადარები, ფიქსირებული ხაზები

5725000000,-დან 5830000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (5725-5875 მჰც), ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც), სატრანსპორტო და ტრაფიკის ტელემატიკის მოწყობილობები, ამინდის რადარები, ფიქსირებული ხაზები

5725000000,-დან 5830000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (5725-5875 მჰც), ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც), სატრანსპორტო და ტრაფიკის ტელემატიკის მოწყობილობები, ამინდის რადარები, ფიქსირებული ხაზები

5830000000,-დან 5850000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, ამინდის რადარები, ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც)

5830000000,-დან 5850000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, ამინდის რადარები, ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც)

5830000000,-დან 5850000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, ამინდის რადარები, ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც)

5830000000,-დან 5850000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, ამინდის რადარები, ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც)

5830000000,-დან 5850000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, ამინდის რადარები, ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც)

5830000000,-დან 5850000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები (5660-5850 მჰც), ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, ამინდის რადარები, ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც)

5850000000,-დან 5925000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (5725-5875 მჰც), ფიქსირებული ხაზები, ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც)

5850000000,-დან 5925000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (5725-5875 მჰც), ფიქსირებული ხაზები, ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც)

5850000000,-დან 5925000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ISM გამოყენებები (5725-5875 მჰც), არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (5725-5875 მჰც), ფიქსირებული ხაზები, ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვების სისტემები (5725-5875 მჰც)

5925000000,-დან 6700000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

5925000000,-დან 6700000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

5925000000,-დან 6700000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

6700000000,-დან 7075000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

6700000000,-დან 7075000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

6700000000,-დან 7075000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

7075000000,-დან 7145000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7075000000,-დან 7145000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7145000000,-დან 7190000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7145000000,-დან 7190000000,-მდე
მობილური სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7145000000,-დან 7190000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7190000000,-დან 7235000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7190000000,-დან 7235000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7190000000,-დან 7235000000,-მდე
მობილური სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7190000000,-დან 7235000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7235000000,-დან 7250000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7235000000,-დან 7250000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7235000000,-დან 7250000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7250000000,-დან 7300000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7250000000,-დან 7300000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7250000000,-დან 7300000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7300000000,-დან 7375000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7300000000,-დან 7375000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7300000000,-დან 7375000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის შემსწავლელი თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

7375000000,-დან 7450000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7375000000,-დან 7450000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7375000000,-დან 7450000000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7375000000,-დან 7450000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7450000000,-დან 7550000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7450000000,-დან 7550000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7450000000,-დან 7550000000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7450000000,-დან 7550000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7450000000,-დან 7550000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7550000000,-დან 7750000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7550000000,-დან 7750000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7550000000,-დან 7750000000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7550000000,-დან 7750000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7750000000,-დან 7900000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7750000000,-დან 7900000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7750000000,-დან 7900000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7750000000,-დან 7900000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7900000000,-დან 8025000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7900000000,-დან 8025000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

7900000000,-დან 8025000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

8025000000,-დან 8175000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

8025000000,-დან 8175000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

8025000000,-დან 8175000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

8025000000,-დან 8175000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

8175000000,-დან 8215000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები, მობილური გამოყენებები

8175000000,-დან 8215000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები, მობილური გამოყენებები

8175000000,-დან 8215000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები, მობილური გამოყენებები

8175000000,-დან 8215000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები, მობილური გამოყენებები

8175000000,-დან 8215000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები, მობილური გამოყენებები

8215000000,-დან 8400000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

8215000000,-დან 8400000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

8215000000,-დან 8400000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, დედამიწის კვლევის თანამგზავრული სისტემები, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

8400000000,-დან 8500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

8400000000,-დან 8500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

8400000000,-დან 8500000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

8500000000,-დან 8550000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

8550000000,-დან 8650000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

8550000000,-დან 8650000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

8550000000,-დან 8650000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

8650000000,-დან 8750000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

8750000000,-დან 8850000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

8750000000,-დან 8850000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

8750000000,-დან 8850000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

8850000000,-დან 9000000000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

8850000000,-დან 9000000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

8850000000,-დან 9000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

8850000000,-დან 9000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9000000000,-დან 9200000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9000000000,-დან 9200000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9000000000,-დან 9200000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9000000000,-დან 9200000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9200000000,-დან 9300000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9200000000,-დან 9300000000,-მდე
საზღვაო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9200000000,-დან 9300000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9200000000,-დან 9300000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9200000000,-დან 9300000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9300000000,-დან 9500000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9300000000,-დან 9500000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9300000000,-დან 9500000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9300000000,-დან 9500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9500000000,-დან 9800000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9500000000,-დან 9800000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9500000000,-დან 9800000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9500000000,-დან 9800000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9800000000,-დან 9900000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9800000000,-დან 9900000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9800000000,-დან 9900000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

9900000000,-დან 10000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები

9900000000,-დან 10000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები

9900000000,-დან 10000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები

10000000000,-დან 10400000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10000000000,-დან 10400000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10000000000,-დან 10400000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10000000000,-დან 10400000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10000000000,-დან 10400000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10400000000,-დან 10450000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10400000000,-დან 10450000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10400000000,-დან 10450000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10400000000,-დან 10450000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10400000000,-დან 10450000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, PMSE, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10450000000,-დან 10500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10450000000,-დან 10500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10450000000,-დან 10500000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10450000000,-დან 10500000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10450000000,-დან 10500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10500000000,-დან 10550000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10500000000,-დან 10550000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10500000000,-დან 10550000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10550000000,-დან 10600000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10550000000,-დან 10600000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10550000000,-დან 10600000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც)

10600000000,-დან 10650000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10600000000,-დან 10650000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10600000000,-დან 10650000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10600000000,-დან 10650000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10600000000,-დან 10650000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10600000000,-დან 10650000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10650000000,-დან 10680000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10650000000,-დან 10680000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10650000000,-დან 10680000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10650000000,-დან 10680000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10650000000,-დან 10680000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები, წერტილი-მრავალწერტილი (10.0-10.68 გჰც), რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

10680000000,-დან 10700000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული)

10680000000,-დან 10700000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული)

10680000000,-დან 10700000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული)

10700000000,-დან 11700000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

10700000000,-დან 11700000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

10700000000,-დან 11700000000,-მდე
მობილური სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

11700000000,-დან 12500000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), თანამგზავრული მაუწყებლობა, ფიქსირებული ხაზები

11700000000,-დან 12500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), თანამგზავრული მაუწყებლობა, ფიქსირებული ხაზები

11700000000,-დან 12500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), თანამგზავრული მაუწყებლობა, ფიქსირებული ხაზები

11700000000,-დან 12500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), თანამგზავრული მაუწყებლობა, ფიქსირებული ხაზები

12500000000,-დან 12750000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

12500000000,-დან 12750000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

12750000000,-დან 13250000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

12750000000,-დან 13250000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
წერტილი-მრავალწერტილი (10.705-13.250 გჰც), ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

13250000000,-დან 13400000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
სანავიგაციო სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

13250000000,-დან 13400000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სანავიგაციო სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

13250000000,-დან 13400000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სანავიგაციო სისტემები, ფიქსირებული ხაზები

13400000000,-დან 13750000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

13400000000,-დან 13750000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

13400000000,-დან 13750000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

13750000000,-დან 14000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

13750000000,-დან 14000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

13750000000,-დან 14000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

13750000000,-დან 14000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება

14000000000,-დან 14250000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

14000000000,-დან 14250000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

14000000000,-დან 14250000000,-მდე
მობილური სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

14000000000,-დან 14250000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები

14250000000,-დან 14300000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14250000000,-დან 14300000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14250000000,-დან 14300000000,-მდე
მობილური სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14250000000,-დან 14300000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14300000000,-დან 14400000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14300000000,-დან 14400000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14300000000,-დან 14400000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14400000000,-დან 14470000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14400000000,-დან 14470000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14400000000,-დან 14470000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14470000000,-დან 14500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14470000000,-დან 14500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14470000000,-დან 14500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14470000000,-დან 14500000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, VSAT/SNG გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

14500000000,-დან 14800000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

14500000000,-დან 14800000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

14500000000,-დან 14800000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

14800000000,-დან 15350000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

14800000000,-დან 15350000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

14800000000,-დან 15350000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

15350000000,-დან 15400000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

15350000000,-დან 15400000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
პასიური გამოყენებები

15350000000,-დან 15400000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

15400000000,-დან 15430000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოსანავიგაციო სისტემები

15400000000,-დან 15430000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოსანავიგაციო სისტემები

15430000000,-დან 15630000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები

15430000000,-დან 15630000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები

15430000000,-დან 15630000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები

15430000000,-დან 15630000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები

15630000000,-დან 15700000000,-მდე
სააერნაოსნო სიხშირე
რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები

15630000000,-დან 15700000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოსანავიგაციო სისტემები, რადიოსალოკაციო სისტემები

15700000000,-დან 16600000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

16600000000,-დან 17100000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

16600000000,-დან 17100000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

17100000000,-დან 17200000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები (17.1-17.3 გჰც)

17100000000,-დან 17200000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები (17.1-17.3 გჰც)

17200000000,-დან 17300000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები (17.1-17.3 გჰც)

17200000000,-დან 17300000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები (17.1-17.3 გჰც)

17200000000,-დან 17300000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები (17.1-17.3 გჰც)

17200000000,-დან 17300000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები (17.1-17.3 გჰც)

17300000000,-დან 17700000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

17300000000,-დან 17700000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

17300000000,-დან 17700000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

17700000000,-დან 18100000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიდერული ხაზები, ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

17700000000,-დან 18100000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიდერული ხაზები, ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18100000000,-დან 18300000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიდერული ხაზები, ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18100000000,-დან 18300000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიდერული ხაზები, ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18100000000,-დან 18300000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
ფიდერული ხაზები, ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18100000000,-დან 18300000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიდერული ხაზები, ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18300000000,-დან 18400000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიდერული ხაზები, ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18300000000,-დან 18400000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიდერული ხაზები, ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18300000000,-დან 18400000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
ფიდერული ხაზები, ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18400000000,-დან 18600000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18400000000,-დან 18600000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18600000000,-დან 18800000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18600000000,-დან 18800000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18600000000,-დან 18800000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18800000000,-დან 19300000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

18800000000,-დან 19300000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

19300000000,-დან 19700000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

19300000000,-დან 19700000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

19700000000,-დან 20100000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

19700000000,-დან 20100000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

19700000000,-დან 20100000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

20100000000,-დან 20200000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

20100000000,-დან 20200000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

20100000000,-დან 20200000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

20200000000,-დან 21200000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

20200000000,-დან 21200000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

20200000000,-დან 21200000000,-მდე
მობილური სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

21200000000,-დან 21400000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული), ფიქსირებული ხაზები

21200000000,-დან 21400000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული), ფიქსირებული ხაზები

21200000000,-დან 21400000000,-მდე
მობილური სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული), ფიქსირებული ხაზები

21200000000,-დან 21400000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური სენსორები (თანამგზავრული), ფიქსირებული ხაზები

21400000000,-დან 22000000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
მაუწყებლობა (თანამგზავრული), მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები, ფიქსირებული ხაზები

21400000000,-დან 22000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
მაუწყებლობა (თანამგზავრული), მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები, ფიქსირებული ხაზები

22000000000,-დან 22210000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, პასიური გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22000000000,-დან 22210000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, პასიური გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22000000000,-დან 22210000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, პასიური გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22000000000,-დან 22210000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, პასიური გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22210000000,-დან 22500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22210000000,-დან 22500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22210000000,-დან 22500000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22210000000,-დან 22500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22210000000,-დან 22500000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22500000000,-დან 22550000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22500000000,-დან 22550000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22500000000,-დან 22550000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22500000000,-დან 22550000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

22550000000,-დან 23150000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

22550000000,-დან 23150000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

22550000000,-დან 23150000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

22550000000,-დან 23150000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

22550000000,-დან 23150000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

23150000000,-დან 23550000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

23150000000,-დან 23550000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

23150000000,-დან 23550000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, PMSE გამოყენებები

23550000000,-დან 23600000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები

23550000000,-დან 23600000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები

23550000000,-დან 23600000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, PMSE გამოყენებები

23600000000,-დან 24000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური თანამგზავრული სენსორები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

23600000000,-დან 24000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
პასიური თანამგზავრული სენსორები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

23600000000,-დან 24000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური თანამგზავრული სენსორები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24000000000,-დან 24050000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24000000000,-დან 24050000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24050000000,-დან 24250000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24050000000,-დან 24250000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24050000000,-დან 24250000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24050000000,-დან 24250000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24050000000,-დან 24250000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, ISM გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24250000000,-დან 24450000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
PMSEგამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24250000000,-დან 24450000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMSEგამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24450000000,-დან 24500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები, ფიქსირებული ხაზები

24450000000,-დან 24500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
PMSE გამოყენებები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები, ფიქსირებული ხაზები

24500000000,-დან 24650000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24650000000,-დან 24750000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24650000000,-დან 24750000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24750000000,-დან 25250000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

24750000000,-დან 25250000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

25250000000,-დან 25500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

25250000000,-დან 25500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

25250000000,-დან 25500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

25500000000,-დან 26500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

25500000000,-დან 26500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

25500000000,-დან 26500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

25500000000,-დან 26500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

25500000000,-დან 26500000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
BFWA, ფიქსირებული ხაზები, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები

26500000000,-დან 27000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები, ფიქსირებული ხაზები

26500000000,-დან 27000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები, ფიქსირებული ხაზები

26500000000,-დან 27000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები, ფიქსირებული ხაზები

26500000000,-დან 27000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, მოკლე დისტანციაზე მოქმედი რადარები, ფიქსირებული ხაზები

27000000000,-დან 27500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

27000000000,-დან 27500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

27000000000,-დან 27500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

27000000000,-დან 27500000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

27500000000,-დან 28500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
BFWA, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

27500000000,-დან 28500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
BFWA, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

28500000000,-დან 29100000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
BFWA, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

28500000000,-დან 29100000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
BFWA, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

28500000000,-დან 29100000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
BFWA, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

29100000000,-დან 29500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
BFWA, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

29100000000,-დან 29500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
BFWA, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

29100000000,-დან 29500000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
BFWA, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიქსირებული ხაზები, ფიდერული ხაზები, ESOMPs

29500000000,-დან 29900000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

29500000000,-დან 29900000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

29500000000,-დან 29900000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

29500000000,-დან 29900000000,-მდე
მობილური სიხშირე
MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

29900000000,-დან 30000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

29900000000,-დან 30000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

29900000000,-დან 30000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

29900000000,-დან 30000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ESOMPs

30000000000,-დან 31000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

30000000000,-დან 31000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

30000000000,-დან 31000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MSS-თვის კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

31000000000,-დან 31300000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

31000000000,-დან 31300000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

31300000000,-დან 31500000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

31300000000,-დან 31500000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

31300000000,-დან 31500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

31500000000,-დან 31800000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

31500000000,-დან 31800000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

31500000000,-დან 31800000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

31500000000,-დან 31800000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

31500000000,-დან 31800000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

31800000000,-დან 32000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

31800000000,-დან 32000000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

31800000000,-დან 32000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

32000000000,-დან 32300000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

32000000000,-დან 32300000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

32000000000,-დან 32300000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

32300000000,-დან 33000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

32300000000,-დან 33000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

32300000000,-დან 33000000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

33000000000,-დან 33400000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

33000000000,-დან 33400000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

33000000000,-დან 33400000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

33400000000,-დან 34200000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

34200000000,-დან 34700000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

34200000000,-დან 34700000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

34700000000,-დან 35200000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
NULL

34700000000,-დან 35200000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
NULL

35200000000,-დან 35500000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

35200000000,-დან 35500000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

35500000000,-დან 36000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

35500000000,-დან 36000000000,-მდე
მეტეოროლოგიური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

35500000000,-დან 36000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

35500000000,-დან 36000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

36000000000,-დან 37000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

36000000000,-დან 37000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

36000000000,-დან 37000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

36000000000,-დან 37000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

36000000000,-დან 37000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

37000000000,-დან 37500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

37000000000,-დან 37500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

37500000000,-დან 38000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

37500000000,-დან 38000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

37500000000,-დან 38000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

37500000000,-დან 38000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

38000000000,-დან 39500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

38000000000,-დან 39500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

38000000000,-დან 39500000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

39500000000,-დან 40000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

39500000000,-დან 40000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

39500000000,-დან 40000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

39500000000,-დან 40000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

40000000000,-დან 40500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

40000000000,-დან 40500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

40000000000,-დან 40500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

40000000000,-დან 40500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

40000000000,-დან 40500000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები

40500000000,-დან 41000000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები

40500000000,-დან 41000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები

41000000000,-დან 42000000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები

41000000000,-დან 42000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები

42000000000,-დან 42500000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები

42000000000,-დან 42500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები

42500000000,-დან 43500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

42500000000,-დან 43500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

42500000000,-დან 43500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

42500000000,-დან 43500000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, MWS, ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

43500000000,-დან 45500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

43500000000,-დან 45500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

43500000000,-დან 45500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

45500000000,-დან 47000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

45500000000,-დან 47000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

45500000000,-დან 47000000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

45500000000,-დან 47000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

47000000000,-დან 47200000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები

47000000000,-დან 47200000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები

47200000000,-დან 47500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები

47200000000,-დან 47500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები

47200000000,-დან 47500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები

47500000000,-დან 47900000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები

47500000000,-დან 47900000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები

47500000000,-დან 47900000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები

47900000000,-დან 48200000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები

47900000000,-დან 48200000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები

47900000000,-დან 48200000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები

48200000000,-დან 48540000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

48200000000,-დან 48540000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

48200000000,-დან 48540000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

48540000000,-დან 49440000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

48540000000,-დან 49440000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

48540000000,-დან 49440000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

48540000000,-დან 49440000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

49440000000,-დან 50200000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

49440000000,-დან 50200000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

49440000000,-დან 50200000000,-მდე
მობილური სიხშირე
FSS-თან კოორდინირებული დედამიწის სადგურები, ფიდერული ხაზები, PMSE გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

50200000000,-დან 50400000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

50200000000,-დან 50400000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

50400000000,-დან 51400000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

50400000000,-დან 51400000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

50400000000,-დან 51400000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები

51400000000,-დან 52600000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

51400000000,-დან 52600000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

51400000000,-დან 52600000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

52600000000,-დან 54250000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

52600000000,-დან 54250000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

54250000000,-დან 55780000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

54250000000,-დან 55780000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

55780000000,-დან 56900000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

55780000000,-დან 56900000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

55780000000,-დან 56900000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

55780000000,-დან 56900000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

56900000000,-დან 57000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

56900000000,-დან 57000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

56900000000,-დან 57000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

56900000000,-დან 57000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები

57000000000,-დან 58200000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

57000000000,-დან 58200000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

57000000000,-დან 58200000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

57000000000,-დან 58200000000,-მდე
მობილური სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

57000000000,-დან 58200000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

58200000000,-დან 59000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

58200000000,-დან 59000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

58200000000,-დან 59000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

58200000000,-დან 59000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59000000000,-დან 59300000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59000000000,-დან 59300000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59000000000,-დან 59300000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59000000000,-დან 59300000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59000000000,-დან 59300000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59000000000,-დან 59300000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, პასიური გამოყენებები, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59300000000,-დან 62000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, ISM გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59300000000,-დან 62000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, ISM გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59300000000,-დან 62000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, ISM გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

59300000000,-დან 62000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, ISM გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

62000000000,-დან 63000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

62000000000,-დან 63000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

62000000000,-დან 63000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

62000000000,-დან 63000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

63000000000,-დან 64000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

63000000000,-დან 64000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

63000000000,-დან 64000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

63000000000,-დან 64000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, ფიქსირებული ხაზები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

64000000000,-დან 65000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები

64000000000,-დან 65000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები

64000000000,-დან 65000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები

65000000000,-დან 66000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები

65000000000,-დან 66000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები

65000000000,-დან 66000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები

65000000000,-დან 66000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები

65000000000,-დან 66000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, მონაცემთა გადაცემის ფართოზოლოვანი სისტემები

66000000000,-დან 71000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
მომავალი სამოქალაქო სისტემები

66000000000,-დან 71000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
მომავალი სამოქალაქო სისტემები

66000000000,-დან 71000000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
მომავალი სამოქალაქო სისტემები

71000000000,-დან 74000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

71000000000,-დან 74000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

71000000000,-დან 74000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება

74000000000,-დან 75500000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

74000000000,-დან 75500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

74000000000,-დან 75500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

74000000000,-დან 75500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

74000000000,-დან 75500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

75500000000,-დან 76000000000,-მდე
სამაუწყებლო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

75500000000,-დან 76000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

75500000000,-დან 76000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

75500000000,-დან 76000000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

76000000000,-დან 77500000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

76000000000,-დან 77500000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

76000000000,-დან 77500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

76000000000,-დან 77500000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

77500000000,-დან 78000000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

77500000000,-დან 78000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

77500000000,-დან 78000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

78000000000,-დან 79000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

78000000000,-დან 79000000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

78000000000,-დან 79000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

78000000000,-დან 79000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

78000000000,-დან 79000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

79000000000,-დან 81000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

79000000000,-დან 81000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

79000000000,-დან 81000000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

79000000000,-დან 81000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

79000000000,-დან 81000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიოსალოკაციო სისტემები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

81000000000,-დან 84000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

81000000000,-დან 84000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

81000000000,-დან 84000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

81000000000,-დან 84000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

81000000000,-დან 84000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, სახელმწიფოებრივი გამოყენება, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

84000000000,-დან 86000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

84000000000,-დან 86000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

84000000000,-დან 86000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

84000000000,-დან 86000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები, რადიოგანსაზღვრის გამოყენებები

86000000000,-დან 92000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

86000000000,-დან 92000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
პასიური გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

86000000000,-დან 92000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

92000000000,-დან 94000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

92000000000,-დან 94000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

92000000000,-დან 94000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

92000000000,-დან 94000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
ფიქსირებული ხაზები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

94000000000,-დან 94100000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

94000000000,-დან 94100000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

94000000000,-დან 94100000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

94000000000,-დან 94100000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

94100000000,-დან 95000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

94100000000,-დან 95000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

94100000000,-დან 95000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

94100000000,-დან 95000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

95000000000,-დან 100000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

95000000000,-დან 100000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

95000000000,-დან 100000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

95000000000,-დან 100000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

95000000000,-დან 100000000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

95000000000,-დან 100000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

100000000000,-დან 102000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

100000000000,-დან 102000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

100000000000,-დან 102000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

102000000000,-დან 105000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

102000000000,-დან 105000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

102000000000,-დან 105000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

105000000000,-დან 109500000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

105000000000,-დან 109500000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

105000000000,-დან 109500000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

105000000000,-დან 109500000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

109500000000,-დან 111800000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

109500000000,-დან 111800000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

109500000000,-დან 111800000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

111800000000,-დან 114250000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

111800000000,-დან 114250000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

111800000000,-დან 114250000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

111800000000,-დან 114250000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

114250000000,-დან 116000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

114250000000,-დან 116000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

114250000000,-დან 116000000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

116000000000,-დან 119980000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

116000000000,-დან 119980000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
პასიური გამოყენებები

119980000000,-დან 120020000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები

119980000000,-დან 120020000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
პასიური გამოყენებები

120020000000,-დან 122250000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (122-123 გჰც)

120020000000,-დან 122250000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
პასიური გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (122-123 გჰც)

120020000000,-დან 122250000000,-მდე
კოსმოსის კვლევა სიხშირე
პასიური გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (122-123 გჰც)

122250000000,-დან 123000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (122-123 გჰც)

122250000000,-დან 123000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (122-123 გჰც)

122250000000,-დან 123000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (122-123 გჰც)

122250000000,-დან 123000000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, არა-სპეციფიური SRD გამოყენებები (122-123 გჰც)

123000000000,-დან 126000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

123000000000,-დან 126000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

123000000000,-დან 126000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

123000000000,-დან 126000000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

123000000000,-დან 126000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

126000000000,-დან 130000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

126000000000,-დან 130000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

126000000000,-დან 130000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

126000000000,-დან 130000000000,-მდე
რადიოსანავიგაციო სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

126000000000,-დან 130000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

130000000000,-დან 134000000000,-მდე
დედამიწის კვლევა სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

130000000000,-დან 134000000000,-მდე
ფიქსირებული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

130000000000,-დან 134000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

130000000000,-დან 134000000000,-მდე
მობილური სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

130000000000,-დან 134000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

134000000000,-დან 136000000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

134000000000,-დან 136000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

134000000000,-დან 136000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სახელმწიფოებრივი გამოყენება, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

136000000000,-დან 141000000000,-მდე
რადიო ასტრონომიული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

136000000000,-დან 141000000000,-მდე
რადიოსალოკაციო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

136000000000,-დან 141000000000,-მდე
სამოყვარულო სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები

136000000000,-დან 141000000000,-მდე
თანამგზავრული სიხშირე
სამოყვარულო გამოყენებები, სამოყვარულო-თანამგზავრული გამოყენებები, რადიო ასტრონომიული გამოყენებები


წყარო: comcom.ge
 
Likes: G30RG14N