ქივი გრაბბერი | Cyber Community | Hi-Tech World - CYBSECGROUP
Welcome to the CYBSECGROUP Forum
You have the opportunity to get acquainted with interesting projects in an interesting environment
Registration

ქივი გრაბბერი

LukasBasaria

Loading... 👽
CSG Member
Apr 25, 2019
10
16
#1
ამ ინსტრუმენტს შეუძლია თოკენის გამოიყენებით ისეთი მონაცემების პოვნა, როგორიცაა: ტელეფონის ნომერი, IP მისამართი, ფოსტა, ბალანსი, პასპორტის მონაცემები, TIN, SNILS და ბალანსიდან ფულის მოპარვაც კი შეუძლია.

დავიწყოთ:
1. გავხსნათ termux, განაახლეთ და ჩამოტვირთეთ პაკეტები:
• apt-get update
• apt get upgrade
• apt install git python

2. ჩამოტვირთეთ ინსტრუმენტი:
• git clone Link Hidden Click to go
• cd QiwiGrabber
• pip install request
• pip install colorama

3. და ვუშვებთ:
• python QiwiGrabber.py

შემდეგ, თქვენ უნდა შეიყვანოთ ტოკენი. და ჩვენ მივიღებთ ძალიან ძვირფას ინფორმაციას.

ტოკენის აღება შიძლება აქ - Link Hidden Click to go